اجرای قطعه آب کناری در تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ

١٥ اسفندماه ١٣٩٤ (٥ مارس ٢٠١٦) قطعه آب کناری (١٣٩٢) برای فلوت، کلارینت، ویولن و ویلونسل به آهنگسازی مهدی حسینی در تئاتر مارینسکی دوم (سالن موسورگسکی) سن پترزبورگ اجرا خواهد شد. این اثر بر اساس موسیقی محلی گیلان ساخته شده است.

تئاتر مارینسکی سن پترزبورگ
نوازندگان:
الکسی کراشننیکف، ویولن
الکساندر پرسپکین، ویولنسل
ماریا آرسنیوا، فلوت
آندری بزروچکا، کلارینت
آرسنی شوپلیاکف، رهبر