مهدی حسینی: اجرای مرثیه‌های خاک برای ارکستر سمفونی و الکترونیک

اثر «مرثیه‌های خاک» برای ارکستر سمفونی و الکترونیک به آهنگسازی مهدی حسینی در تاریخ ۲ سپتامبر مصادف با ۱١ شهریورماه توسط ارکسترسمفونی فیلارمونیک اوستیای شمالی-آلانیا روسیه اجرا خواهد شد