سمفونی مونودی

 

سید مهدی حسینی – گزیده آثار ٨٤ – ٨٨

(سمفونی مونودی (۱۳۹۵

«سمفونی برای یک موومان، بر اساس موسیقی لرستان، قطعه شیرین و خسرو  «بر اساس اجرای سرنا میرزا مرادی

مشخصات: اجرا توسط ارکستر سمفونی آکادمیک دولتی سن پترزبورگ روسیه
(رهبر: دانیال بلک (آمریکا

مدت زمان اثر: ١٩ دقیقه
تاریخ ضبط: ٢٠٠٧ میلادی
استودیو: داکومنتالنیخ فیلمو